Historické zápisy – rok 1931 – 3. část


Zapis

o vyborove schuzi konane dne 28 unora 1931 za přitomnosti 10 bratru.
Schuzi zahajil brater starosta uvitanim přitomnych a přikročeno k následujícímu jednani:
Br. starosta četl došly připis od Župy, tak i odpor velitele mistniho zboru, jak i připis zemské Jednoty z Opavy, všechny tři připisy byly napjatě vyslechnuty a na vědomi vzaty pak nasledovala širši debata a pak z odpovědzeni bodu na Župu jeden za druhym jak je brater velitel Karel Velčovský v odporu líčí:
Hlavni a první bod jednani byl odpor velitele na župu ačkoliv měl un sam dokázat fakta v odporu uvedene se do schuze nedostavil ač byl pozvan jak jini bratři vyboru. Jak dokazuje protokolarni kniha dle zapisu protokolu od založeni zboru byly volby vždy konany co 2 leta a to:
Zbor byl založen roku 1925 při zakladající válné hromadě dne 22 března 1925 byli voleni činovnici všichni jak zpravci tak ji techniččí: při valné hromadě dne 6 unora r. 1927 byly opět volby celého vyboru totíš za období 2 let při válné hromadě dne 13 ledna 1929 byly opět volby totiš zase na obdobi 2 let, toto se volilo co 2 leta poněvadž zbor neměl žádnych stanov ačkoliv se jich domahál několik krate po župnim starostu br. Karlu Špoku ale bohužel je nedostal, stanovy vyjednal teprv br. velitel Karel Velčovský tušim asi v roce 1930 od br. Nalepy z Janovic a to když se jednalo o založeni nové podbeskydske Župy. Nadešla valná hromada v roku 1931 tu jsme iž měli stanovy dle nichž znělo že se ma voliti vybor na 3 leta tak jsme na denní pořadek valne hromady volby nedavali že se bude zbor nyní řidítí dle stanov ale při valné hromadě byl dan navrch když jsme v nově Župě měli by jsme provest ji nove volby což bylo prodebatovano a všemi jednohlasně schvaleno a volby se konaly.
V odporu proti volbam udani jest nezpravně že nebylo voleno odděleně a to na jednom listku, jak z protokolu jest vidno že měl brater starosta 27 hl., místostarosta 9, jednatel 26, pokladnik 27 atd.
Takže byli i techniččí činovnicy do vyboru voleni opět tak jak ti první tak dostal br. velitel Rybner Jan 12 hlasu, pod… Dulava Josef 10 hlasu, četař I Kurek Josef 11 atd.
Br. byvaly velitel Karel Velčovský nejednal sam dle stanov jak uvadi v odporu §28 a.b.c. poněvadž při valné hromadě v r. 1931 ani v minulych letech nepodal žádne stižnosti na napadene bratry v odporu ani nedaval navrhu na zbaveni členstvi jak zni §28 dle stanov.
Také nejsou v pravdě poslední 2 body uvedene v odporu poněvadž by bratři činni dokazali také fakt bývalého velitele ale nechtějí je dale rozšiřovati.
Na konci take podotyka vybor a činní vytku braterske podbeskydske Župě že nebylo na mistě ihned odpor ten podati zemske jednotě do Opavy bez jakéhokoliv vyjadření zboru.
Dle všech těch okolností uvedených bylo při schuzi vyše uvedene odhlasovano pro platnou valnou hromadu konanou dne 1 unora 1931 sedmi hlasy pro a dvěma hlasy proti (starosta nehlasoval) proto doufáme že též župa aby nebylo ve zboru zmatku naše jednani schvali.

Robert Russina
Jednatel

Napsat komentář