Odešli z našich řad

Během osmdesátičtyř let trvání sboru řady členů ti, kteří stáli u založení sboru a přičiňovali se o jeho rozvoj. Protože výčet těch, kteří navždy odešli by byl neúplný a nepřesný, uvádíme jen ty, kteří zemřeli v posledních 30 letech, tzn. od r. 1975.

Ladislav Skotnica 1975 Daniel Kohut 1988
Josef Meca 1977 Zdeněk Durčok 1989
Viktor Hlisnikovský 1977 Felix Tkáč 1992
Alois Stáňa 1977 Josef Neusser 1993
Antonín Šigut 1978 František Bělík 1994
Julie Pěknicová 1979 Jan Žvak 1995
Jan Filipec 1979 Bohuslav Filipec 1996
Stanislav Kaňok 1980 Jan Kohut 1996
Petr Pěknica 1986 Emilie Očadlá 1999
Jan Foltýn 1986 Bohumír Kolář 1999
Karel Velčovský 1987 Václav Šostý 2001
Antonín Meca 1987 Erich Wczelka 2002
Vítězslava Petrová 1988 Josef Bohačík 2002
Miloslav Šokala 2005
Václav Pavelek 2008
Lumír Retka 2009
Jan Pavelek 2009
Antonín Šostý 2009

Čest jejich památce!