Zásahy u požárů

Pomoc členů hasičského sboru při hašení požárů zachránila jistě za uvedenou dobu mnohamiliónové hodnoty. O to cennější je, že vždy byla poskytována dobrovolně a nezištně. Za 84 let mohlo jistě dojít i k chybám v evidenci zásahů při požárech. Podle dostupných pramenů – zápisy ze schůzí, zápisy výjezdů – jsme zjistili následující:

V letech 1925 – 85 zasahoval náš hasický sbor celkem 72 krát při požárech v naší obci i okolních obcích – Raškovicích, Nižních Lhotách, Nošovicích, Dobré, Janovicích, Dobraticích, Pražmě a na Morávce.

V letech 1985 – 1995 je počet zásáhů našich hasičů více než dvojnásobný s předchozím údajem.

Při požárech rodinných domků, chat a hospodářských budov zasahovali 31 krát, při lesních požárech 35 krát, 6 krát hořely stohy v zemědělských družstvech a 33 krát poskytovali technickou pomoc (čerpání vody ze zatopených sklepů, hasičské hlídky při žních a kultirních akcích).

Jednou z největších akcí byla účast našeho sboru na likvidaci následků výbuchu plynu v obytném domě v Třinci – Lyžbynicích v r. 1985.

Během let 1995 – 2005 se počet zásahů našeho sboru snížil na 35, z čehož 7 výjezdů proběhlo v naší obci.

V červenci 1997 zastihly naši obec povodně. Po dobu šesti dnů místní hasiči drželi pohotovost. Kontrolovali stav průtoku řeky Morávky, čistili a zpevňovali potoky, odklízeli větve z příjezdové cesty na horu prašivou, odvodňovali vozovky, sklepy apod.

Když podobná situace nastala v srpnu 2002 v Čechách, náš sbor neváhal a vyslal 7 našich členů do Plzně, kde pomáhali při odstraňování povodňových škod. Za tuto pomoc poděkoval těmto hasičům hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský.