Stručná historie sboru

Úvodem

Myšlenka dobrovolné pomoci bližnímu ve chvílích potřeby a pouze tak, jak je uskutečňována sborem dobrovolných hasičů, se zrodila z potřeb chránit majetek a všechny hodnoty před úhlavním nepřítelem – požárem, který dokáže zničit vše, co se dostane do blízkosti jeho jazyků. Ale i pomoc při působení jiných živlů (povodně, vichřice) spadá do dobrovolné pomoci členů hasičského sboru.

V roce 1925 byl v naší obci založen hasičský sbor. Posledním podnětem byl požár zemědělské usedlosti Karla Filipce v roce 1924. Hasičská myšlenka žila ve Vyšních Lhotách od r. 1900, kdy byla konána Tkalcovská výstava, ale až do roku 1925 se nikdo založení neujal. Teprve přičiněním řídícího učitele Jana Mojžíška, starosty obce, došlo v neděli 22. března 1925 k založení „Sboru dobrovolných hasičů“ ve Vyšních Lhotách.

Zakládající členové:

Obec Vyšní Lhoty, Rudolf Boháč, Jan Pohludka, Robert Rusina, Karel Březina

Přispívající členové:

Rudolf Kohut, František Šigut, František Velčovský, Jan Mojžíšek, Čeněk Kohut, František Tkáč, Karel Pasírbek, Karel Velčovský, Antonín Pasírbek

Za činné členy se přihlásili:

František Míček, Josef Dulava, Jan Poloch, František Bohačík, Josef Zubek, Jan Velčovský, Jan Rybner, Alois Stáňa, Antonín Tejček, Karel Míček, Josef Mikoláš, Jindřich Gavlas, Jan Dyjok, Bohdan Koval, Karel Žvak, Jan Gavlas, Rudolf Vojvodík, Ludvík Chasiok, Rudolf Čapčuch, Antonín Petroš, Felix Tkáč, Josef Pěknica, Josef Míček, Josef Kurek, Jan Míček, František Valas, Jan Meca, Jan Weissmann, František Tejček, Jan Švrček, Antonín Boček, Josef Šokala

Později přistoupili za činné členy:

Ludvík Meca, Josef Koval, František Velčovský, Rudolf Míček, Josef Meca, Antonín Foldyna, František Gavlas, Josef Švrček, Alfons Carbol

Za přispívající:

František Vrubel, Jan Gola

Tito jmenovaní tvořili členský základ sboru a po léta se podíleli na jeho činnosti.