Historické zápisy – rok 1931 – 1. část


Zápis

o členské schůzi has. sboru ve Vyšních Lhotách v místnosti Konrdrada Matery, konaná dne 13. ledna 1931

Program:
1) Zahájení
2) Řádné obeslání členu ke schůzi
3) Uspořádání plesů
4) Vyúčtování divadla
5) Ústanovení řádné válne hromady
6) Volné návrhy

Schůzi zahájil, br. star. Pasírbek za přítomnosti vš. členů. Br. Pasírbek zdůraznil, že nejsou všichni členové řádně obesláni k členským schůzim, z důvodu těch že nejsou všichni zaneseni v členských zeznámoch, br. starosta apeluje by br. jednatel zepsál nový podrobný zeznám členu, a ujednáno by členové byli obesláni oběžníkem.
K dalšímu prog. úspořádani plesu a to rázů maškarního, odhlasován na 31.ledna 1931. vstupenky a podrobné obstará br. Kohut, vstupné páru 10. osoba 6. maska 5. Dekoraci br. vel. Velčovský. Roznášení pozvánek jen v obci, určeni k roznášení bratři: 1) Meca Jez., Chasivek. 2) Míček Rud. Kacíř 3) Bohočík Valás. Zběráci listinu obstará jedn. Russina, hudba: na návrh br. Bohočíka, Škapova a obstará se br. Bohočík. Br. pokladník podal podrobnu správu o příjmu a vydání z divadla, po srážkoch vyložených zůstal čistý zisk 214 Kč. Řádná valna hromada ujednána po plesu 1.února 1931.

Zapisovatel Karel Březina

Napsat komentář