Historické zápisy – rok 1927 – komplet


Zapís

o vyroční řadné valné hromadě konáne dne 6 února 1927 za účasti 27 členu.

Valná hromada zahajena br.starostou J.Mojžiškem uvítáním přítomných členu,pak podána upravá jednatelská,přečten zápis poslední valné hromady což jednohlasně schváleno.Činnost v roce 1926 jest dosti uspokojivá,konali jsme 6 vyborových a dvě členské schuze,dopisu odesláno 18 a vyřizeno 22,za kterežto jednatel nic neúčtovál.
Pokladní zprávu podál br.Karel Velčovský což činí přijem 15 191 Kč 81 vydání 5 973Kč 12 pokladní hotovost 9 218Kč 69,což revizory byly účty prozkoumány a spravnými schledány a pak uděleno br.pokladníku absolutorium.Technická činnost 3.pochodové cvičeni a škola br.žup.načelníka Kubale přítomno 26 bratru.
Požaru v Raškovicích se účastnilo 7 bratru.
Vzdělavací činnost,pořadány 2 divadla,taneční zabávu a jeden plés.Br. vzdělavátel Pasírbek žádá bratry by více navštěvovali osvětové přednášky což takovými přednáškami by se bratři také vzdělaválí, jelikož ja přednášky činiti nemám času poněvadž se musim věnovati pro pořadání divadla z Matice což zase většinou jsou br.členy v Matici.
Br.jednatel K.Pasírbek návrhuje by liknavým bratrům se upomnělo o zaplacení členských přispěvku pokud se nevypovi písemně,zaroveň žádá bratry,by se starali o ziskání nových členu,a všemi možnými prostředky sbor podporovali,pak přikročeno k volbám a voleno častečně lístky.

Starostou zvolen 23 hlasy br.Jan Mojžišek
Velitelem sboru 18 hlasy br.Karel Velčovský
Podvelitel 14 hlasy br.Frant.Bohočík
Náčelníky Dulava Josef,Tejček Antonín
Četaři Koval Bohdán, Tejček Frant.
Pokladník Čeněk Kohut
Vzdělavatel Pasírbek Antonín
Jednatel Pasírbek Karel
Samaritán Koval Bohdán
Revizoři účtu Pazděra Josef a Pětroš Ant.
Lornist Miček Jan

Všichni funkcionáři volbu přijímaji.
Starosta sboů J.Mojžišek vyzývá bratry k spolupraci ve sboře když se něco pořádá by neopomenuli vypomaháti při praci jednatelovi jelikož vždy a všudé jenom jedni a ti sami bratři pracuji což provolaním sboru Na zdar se schuze končí.

Pasírbek Karel J.Mojžíšek
jednatel

——————————————————————-
Zapis

o vyborove schuzi konáne dne 7 dubna 1927 přitomno 6 členu.

Schuze zahajena jednatelem uvítanim přítomných a pak přikročeno k nasledujicimu jednání.
Ujednano zakoupiti střikačku načež nejdříve si vyžadati vicero ceníku a pak teprvé nejlacnější a nejlepší objednati,buď starši zachovalou.
Navrhnuto br.Kohutovi dati nabídku do pokladnu.Dopisy přečnute od Hasičských zavodu a vzato na vědomi.Přiznání daně z obrátu zaslano berní správě.
Br.Velčovský odevzdává pokladnictví nově zvolenému br.Kohutovi což činí pokladní hotovost 9 218Kč 69 hal.Jelikož není dalších navrhu schuze se ukončuje.

Pasírbek Karel J.Mojžíšek
jednatel
——————————————————————
Zapis

o schuzi vyborové konáne dne 28 května 1927 v obecním hostinci za přitomnosti 7 členu.

Schuze zahájena starostou Janem Mojžiškem a pak přikročeno k následujícímu jednaní.

Br.Čeněk Kohut vyčtnul v ostravském deníku insert o prodeji starší střikačky,načež ihned dopsál pod znáčku o přihlašeni prodavatele.Dotyčný se přihlasil u br.Kohuta a vyřknul se zdali reflektujeme na koupi až ihned přjdeme se ji prohlednouti,na to byla schuze svolána a ujednáno vyslati dvou bratru a to Čeňka Kohuta a Josefa Dulavu a odborníka Teodora Kostku z Raškovic,by střikačku dukladně prohledli a ji častečně,bude-li odpovědna ji smluvili.Zaroveň požadali místní br.hasičského sboru v Kučicích o informace což jim také střikačku ke koupi doporučili.Cenu požadovanou 8 500 Kč nejlacnější 8 000 Kč jelikož br.nechtěli ji sami kupovati,byli pověřeni ji zakoupiti Pasirbek Karel a Mojžišek Jan od 8 000Kč do 7 000Kč.Střikačku jmenovani koupili za 7 000Kč což ještě při doplatku br.Kohutovi slevili 100Kč.

Pasírbek Karel J.Mojžíšek
jednatel
——————————————————————

Zapís

o členské schuzi konáne dne 29 května 1927 za účasti 29 členů.

Schuze zahajena starostou uvítáním přítomných a jednáno nasledovně.
Ujednano zakoupit 200 m hadic od firmy Reichman a veškeré součástky dle potřeby.Usneseno rozebráti starou obecní budovu pro vystávbu hasičského skladiště.Návrhnuto br.jednatelem by všichni bratři vypomáhali při rozebrání a to 5 hodin zdárma,nebudeli některý z bratru pracovati určeny čas musi zaplatit za jednu hodinu 2 Kč.Což jednohlasně schváleno.Pro zapís pracovních hodin jest jmenován Frant.Bohočík.
Jelikož máme velké vydání usneseno pořadáti vylet v Prašivskou pouť pod Prašivou na vystávbu skladiště.Poněvadž hostinsky Matera nechce povoliti koncese pro vyprodej lihovin a ruzne na vyletě sboru,asi se vylet nebude pořadati anebo se bude někoho jineho o koncesi žadáti.Prozatím se nic určitého nerozhodlo.
—————————————————————–
Zapís

O vyborové schuzí konáne dne 29 června 1927 v obecním hostinci za učásti 7 členu.

Schuze zahajena starostou Janem Mojžíškem a pak přikročeno k následujícímu jednání.

Usneseno zakoupiti savice,hadice u firmy Reichman v Ostravě.
Pořádati vylet 17 července neb za nepříznivého počasi 24 července.
Prkna vypujči br.Dulava a dovoz jejich obstára br.Rybner Staňa, Tkáč Frant. a Žvák Karel.
Žerď od 1 maje ze školy,kuly od br.Velčovského.
Sklenice čistiti a je prodávati Lud.Meca,Tkač Felix.
Vyčep: Za 1Hlt. Piva 10% 280 Kč likery dle drůhu: prodej piva Miček Jan,Zubek Jos.Tejiček Miček Josef,Bohočík Frant.Kurek.V lekarně prodavati Pasírbek Karel.Trafiku Dulava Josef,Uzenky Ťaptuch.Sodovka Pěknica,Tejiček Ant.Pokladnu vede Čeněk Kohut.
Buffet.pí Veismanova,Mojžíšková a sl.Bezecnová.
Kávu a kolače obstára Pasírbková. Branu a napisy Kovál Josef,Kovál Alois.
Při volných navrzích starosta dává dutku br.Petrošovi a Tejičkovi za jejich uražlívá slova proti starostovi a celému sboru a tím se schuze končí.
Pasírbek Karel J.Mojžíšek
jednatel
——————————————————————-
Zapís

o vyborové schuzi konáne dne 8 prosince 1927 v obecním hostinci za učásti 8 členu.

Schuze zahajena br.starostou Mojžíškém uvítáním přítomných a pak přikročeno k jednání.

Ujednáno losy věcné loterie urobiti opět z poznámkou že veškeři bratři liž losy zakoupili což teď žaden již nalady pro zakoupeni nemá.
Složenky na členské a hraničaře zaplátiti.Nabidka p.Reichmena ohledně přilbic se zamitá protože jsou malé.
Rady a pokyny dáti 1vytisk do hostínce a jeden do knihovny.
Vyzbroj zakoupiti pro 6 bratrů a se informovati u firem kterýžto ceny a jakosti by odpovídaly.
Velitel si koupí vyzbroj sám.
Pojistiti dati střikačku na jeden rok u hasičské pojišťovny hadice 5 tisíc a střikačku na 6 tisic.Obleky zda-li by si bratři nekoupili samí.Plés ujednan pořadati 28 ledna se starou dekorací.Pozvánky obstara jednatel asi 300 kusů,hudbu také.Vstupné dvojice 10 Kč osoba 6 Kč.
V šatně bude Duláva což bude vybirati od jednoho občana 1 Kč.Valna hromada se bude pořadati 15 ledna 1928 o 6 hod.večer společně s Matici O.Z. což se u valné hromady ještě rozděli prace bratrum při pořadání plesů.
Obchuzku s pozvánkami konati budou Rýbner Jan,Tejiček Frant,Felix Tkáč,Švček Josef,Dulava a Kovál.
Žebřík dati spraviti br.Dulavovi.
Schuze ukončena neb žadných dalších návrhu není.
Opisovatel
Pasírbek Karel J.Mojžíšek
—————————————————————–
Seznam všech zápisů naleznete zde

Napsat komentář