Výjezd 1 – Pohotovost na Vlastní zbrojnici – Vyšní Lhoty – 5. 1. 2021


Dne 5. 1. 2021 v 9:09 hod., jsme byli povoláni na „Pohotovost na vlastní zbrojnici“ Vyšní Lhoty č.p.244. Od 2. 1. 2021 nám začala tříměsíční hotovost pro fa Hyundai. Tato hotovost spočívá v tom, že když vyjedou profesionálové z Nošovic a zároveň jsou vyjeti profesionálové z Místku, tak kryjeme fa Hyundai. Zde se střídá pět okolních jednotek v tříměsíčních intervalech. V praxi to znamená, že naše jednotka vyjede k ostré události jen v rámci své obce, pokud se v této hotovosti nachází. Bohužel shodou nešťastných okolností se jednotka nebyla schopna sejít /dva lidé v karanténě a zbytek v práci/. Zároveň naše jednotka je zařazena v JPO III. což znamená, že nedržíme stalou pohotovost na rozdíl od JPO II.

Předběžná škoda: 0,-

Povolané jednotky : JSDH Vyšní Lhoty

Povolaná a použitá technika: CAS 30 Scania

Účast: 2 členů – Miroslav Očadlý ml.a Jiří Vereš.

Foto není k dispozici

Napsat komentář