Historické zápisy – rok 1931 – 4.část


Zapis

o schuzi vyborove konane dne 21 března 1931 za přitomnosti 10 bratru a jednano nasledovně.
Stanovy byly přečtene a doporučene k schvaleni valné hromadě.
Valna hromada určena na neděli dne 29 března 1931 o 2 hod odpoledne v mistnosti obecniho hostince.
Požarní pohotovost by se určila na jeden měsíc pro každého jednoho rolnika ktery bude mit po něm čas pohotovosti sve koně pojisčene.
Koně se mají pojistiti na svou ???? jeden par v hasičske pojišťovně nově upsano.
Kteři bratři ve zboře ještě nemaji fotografii od svěceni hasičske zbrojirny by si každy jednou koupil by měl památku od této slavnosti.

Robert Russina
Jednatel

Zapis

o mimořadne válne hromadě dobr. Has. zboru ve Vyšních Lhotách konane dne 29 března 1931 o 2 hod odp. v obecnim hostinci z následujícím jednaní.
Brater starosta Ant. Pasirbek řidici zahajil valnou hromadu přivitanim přitomnych bratru a zvlaště byli vitani bratři ze župy brater starosta župy Karel Russina řid. a velitel župní Dominik Kubala z Raškovic a pak přikročeno k jednacímu řadu, poněvadš byly na programu jenom volby funkcionařu a to proto že byl podan odpor proti volbam které se konaly při řádne valne hromadě dne 1./2 1931 tehdy bylo ihned přikročeno k volbam dle usneseni volili listky. Volby konaly se dle pořadu jak jsou uvedene ve stanovach a to nasledovně bylo voleno. Voličů bylo celkem přitomno 37 bratru z těch bylo 26 bratru činných a 11 bratru přizpivajicich. Administrativnich funkcionařu volili všichni jak stanovy zni činni i přizpivajici. Za Skutatory byli zvoleni jednohlasně bratři Meca Josef, Gavlas Jan a Miček Frant.
Pak rozdany listky první volili starostu, volby vyzněly nasledovně:
Starosta zvolen 31 hl. Pasirbek Antonin
Místostarosta zvolen 18 hl. Pasirbek Karel
Jednatel zvolen 36 hl. Russina Robert
Pokladnik zvolen 37 hl. Kohut Čeněk
Vzdělavatel zvolen 17 hl. Březina Karel
Dozorčí náčini zvolen 37 hl. Valas Fr.
Přísedici vyboru zvolen 27 hl. Bohač Rudolf nam. Kurek Josef
Přisedici vyboru zvolen 13 hl. Šosty Frant.
Nahradnik zvolen 11 hl. Stania Alois
Pak se volilo jenom z činných bratru a to ze 26 členu
Velitel zvolen 13 hl. Rybner Jan
Naměstek velitele zvolen 20 hl. Bohočik Frant.
Načelnicy zvolen 18 hl. Dulava Josef
Načelnicy zvolen 10 hl. Chasiok
Nahradnik zvolen 7 hl. Ťapťuch Rudolf
Pak volili zas všichni bratři a to 37 bratru
Učetni dozorce zvolen 25 hlasy Matera Konrad
Učetni dozorce zvolen 22 hlasy Kurek Josef
Nahradnik zvolen 20 hlasy Veisman Jan
Všichni funkcionaři byli zvoleni na obdobi 3 let a volby bez jakýchkoliv namitek všichni přijali.
Pak přikročeno k volnym navrhum což se hlasil o slovo br. Župni starosta ktery tklivymi slovy vysvětlil jak ma zbor pracovati v te nově založené župě a by byla mezi bratry zboru vzajemna laska a dohoda atd. a přal zboru do budoucna mnoho zdaru což bylo z povděkem přijato a všestranny potlesk bratru svědči k tomu že že byla ta přednesena slova br. župniho starosty vzata k srdci načež brater starosta poděkoval župnimu starostovi za jeho pronesena slova, pak dal navrch brater jednatel aby byla posmrtna pamatka našich padlych bratři uctěna na bilu sobotu a to v tom ramci jak to velitel zboru zařidi.

Robert Russina
zapisovatel

Napsat komentář