DOTACE OD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2022

V rámci Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022 jsme se stali příjemcem dotace ve výši 79 100 Kč na projekt „Zázemí pro soutěže mladých hasičů″.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Výbor SDH Vyšní Lhoty děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí finančních prostředků.

mskraj

Napsat komentář