Historické zápisy – rok 1931 – 5. část


Zápis

o schuzi vyborove konane dne 11 dubna 1931 za přitomnosti 18 členu bratru a jednano nasledovně. Br. starosta zahajil schuzi uvitanim přitomnych a přikročil k jednani 1 bodu a to k vuli připřeže počas požaru , byli i pozvani k jednani take majitele koni po delší uvaze bylo navrženo by se udělala tabulka z napisem požarni pohotovost a tuto požarni pohotovost bude miti každy majitel koni jeden měsíc počinaje 15 dubnem až do 31 května ma tuto pohotovost br. Rybner potom se to bude předavat do Jana Korbaše poněvadž br. Březina Karel ma klisnu zhřební tak proto dostane pohotovost až klisna své hřibě odchova. Pak bylo vyučtovano divadlo které sehrali ochotnicy z hasiča i z Matice proto se ten čisty zisk dělil na dva dily tehdy připadlo hasiču 62 Kč 35 Hl. Pak nasledovala volba četaře hudce byl zvolen Felix Tkač který volbu přijal.
Pak nasledovala volba jednoho člena do Župního vyboru byl zvolen Čeněk Kohut a pak jeden delegat a byl zvolen br. Robert Rusina. Samaritansky odbor byl nasledujici sestaven samaritansky načelnik jest zvolen Koval Bohdan
pak jsou samar. Koval Josef
Šokala Josef
Viktorie Šokalova
Marie Dulavova
Také ujednano pořiditi samaritanske obleky těm 2 samaritankam.
Dále se usneslo zvolati členskou schuzi a projednati na této pojištěni urazu u vzajemne has. pojišťovny jak se bratři rozhodnou sami ale navrženo bylo by se každy brater platil 6 Kč a zbor by za každého činného člena take platil 6 Kč. A tu by byli činni bratři čim zabezepčeni proti urazu jak při požaru tak i při cvičeni. Pak žadnych volnych navrhu nebylo ukončil br. starosta schuzi.

Robert Rusina
Zapisovatel

Zápis

o výborové schůzi dobr. hasič. sboru ve Vyšních Lhotách v neděli 7. června o 7 ½ hodině večer v obecníku za přítomnosti 9 členů výboru a 4 bratrů.
Starosta zahájil schůzi a přikročil k jednání programu. Taneční zábava o pouti na Prašivé se koná v neděli o 5.hodině odpoledne. Br. pokladník se omlouvá, že k pokladně nemůže přijít a navrhuje, aby byl zvolen místopokladník. Zvolen byl br. Antonín Pasírbek, který navrhl, aby byl ještě druhý pokladník zvolen a byl zvolen br. Josef Meca. K pomoci pokladny byly nyvrženy sestry Dulavová a Šokalová. Pokladna má se umístit v nálevně. 7 hudebníků obstará br. starosta. Čteny došlé přípisy: Pozvání z Janovice na okskové požární cvičení dne 21. 6. se bratři se stříkačkou nezúčastní.
Ustanovení dne 1. neděli v červenci aneb v neděli po 15. červenci konati hasičský výlet. K tomu účelu svolá se členská schůze. Br. zbrojmistr sděluje, že někteří bratři neodvedli hasičský stejnokroj na příklad br. Karel Velčovský, br. starosta se postará o odevzdání kroje br. K. Velčovského. Br. Čeněk Kohut navrhuje, aby se svolala členská schůze bratrů cvičících v kroji s příslušenstvím za účelem prohlídky krojů. Přijato. Br. Fr. Bohačíkem navrženy Anežka Velčovská a Filipcová Marie, aby byly přijate do samaritanského odboru, br. Fr. Míček navrhuje přijetí za bratry Antonína Mecu, Jana Bohačíka a Ondřeje Petroše. Výbor sboru je přijímá, jelikož není důvodů nepřijetí. Návrh br. Karla Pasírbka, aby sbor hasičský konal výlet na horu Prašivu se přijímá až br. K. Pasírbek vyjedná podmínky výletu s p. hostinským Tesárkem.
Tím schůze ukončena.

Vyšní Lhoty 9/6 1931 Ant. Pasírbek
zapisovatel

Zapis
O členske schuzi dobr. Has. zboru ve Vyšnich Lhotach konane dne 20 června to v 8 hodině večer v obecnem hostinci za učasti 30 bratru a jednano nasledovně.
Br. starosta zahajil schuzi a přikročil k jednani jak bylo na pozvankach uvedeno a to první bod jednani jest pořadaní vyletu.
Plakaty se upotřebi od loňskeho roku jenom se zalepi a napiše z novu potřebne data:
Střílení v ceny projedna brater Valas vstupne 1 Kč a 1 cena lahev likeru, 2 cena Športky a 3 cena ½ kg vurstu: Ciganska hudba obstara Koval Josef.
Zavody tragačove obstara Josef Kurek a Karel Miček vstupne 1 Kč 1 cena lahev likeru, 2 cena cigary , 3 cena pouzdro na cigarety.
Vstupne pan 5 Kč dama 4 Koruny
Vylet se kona 5 července a to v olšině které misto ohednu za vhodne brater velitel Míček Rudolf br. Míšek Fr. A sam. Vikorie Šokalova a včas ohlasi aby mohlo byti vepsano do zalepenych plakat.
Ozdobu obstara četynu z bratrami velitel a samarit. Budu vit vence.
Bufet obstaraji samarit. Velčovská Anežka a Marie Filipcova.
Hudbu obstara starosta asi 10 hudebniku a to naši Kamenickou.
Za bratry při schuzi navrženi byli výborem přijati a ve členske schuzi všem bratrum pojmenovani a to jsou Anton Meca činny
Jan Bohačik činny
Ondřej Petroš činny
Filipcova Marie samaritánka do odboru
Velčovska Anežka samaritánka do samaritanek
Jenž všichni jmenovani dobrovolně vstupuji do našeho dobr. Has. zboru.
Pojištěni činných bratru obstara bližši vysvětleni br. starosta u has.pojišťovny a při přišti schuzi to vše přednese, ujednano že pojistne se bude platiti na polovici.
Prohlidka stejnokrojú se zařidi v nejbližši době a pro kroj ktery jest od narukovaneho bratra Švrčka umistěn u bývalého velitele pošle sam starosta a jej sam vyzvedne.
Uzenky u vyletu bude prodavat zbor ve sve režii a to obstara brat. Alois Stania.
Vyčep obstara br. Matera Konrad a da z jednoho hekta piva zboru 40 Kč což dobrovolně schvalil.
Takže bylo odhlasovano vyplatiti samarit. Viktorii Šokalove 55 Kč které vydala při samaritanskem kurzu ve Frydku.
Vyučtovani zabavy dne 24/5 1931 vynos čisty zisk 21 Kč.
Vyučtovani zabavy dne 14/6 1931 vynos čisty zisk 169 Kč
Poněvadž žadnych jinych navrhu nebylo byla tim schuze ukončena

Vyšni Lhoty, dne 20/6 1931 Robert Rusina
zapisovatel

Napsat komentář