Výjezd: Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů Vyšní Lhoty 12.10.2018

Dnes trochu jinak :D

Dne 12.10.2018 v 15:37 jsme se povolali na technickou pomoc v areálu ZDV Nošovice ve Vyšních Lhotách. Hlavním cílem této pomoci, bylo odstranění žravého trusu po naších čápech z nové střechy. Když před třemi léty v listopadu spadl ve velkém větru komín s hnízdem čápů, nastala otázka co dál. Na jaře, když se čápi vrátili a na novém vytvořeném stožáru, které postavila obec ve spolupráci s Lubošem Skotnicou, Martinem Motyčkou a majitelem firmy HLH Jardou Tvrdým se nechtěli uhnízdit. Majitel restaurace Maryčka p. Milan Zelený a br. Zdeněk Kolář si sedli a začali přemýšlet co udělat, aby čápi zahnízdili. Dohodli se, že zjistí proč nechcou zahnízdit na novém místě a začali obvolávat ZOO a experty na čápy. Výstupem bylo, že čápi do 20 m neřeší přesunutí hnízda, zároveň potřebují náletovou plochu a určitý klid. Na základě těchto poznatků, bylo konstatováno, že nové hnízdo, které bylo postaveno nesplňuje dvě podmínky a to vzdálenost od původního místa a náletovost bez stromů. Proto zavolali předsedovi ZDV Nošovice p. Zdeňku Školovi, zda by nešlo uvolnit jeden s komínů na vedlejší budově od spadlého komínu. A zde se rozjíždí nová historie našeho čapího hnízda. Předseda vybírá volný komín a souhlasí s výstavbou nového hnízda. Rychle se vytváří sbírka v restauraci Maryčka, zde se za týden vybralo cca 2 000,- a rychle začala výstavba. Br. Milan Velčovský domlouvá se Zdeňkem Roubalem darování hrubo stěnné trubky pro stožár do komína. Br. Zdeněk Kolář tvoří síto i s výpletem větví na tuto trubku. Br. Mirek Muroň vše svařuje. A je tady hlavní den, vše postavit. Na mě jako starostovi SDH a OSH zbývá domluvit plošinu na bezpečné zasunutí trubky do komína. Vlivem neuvěřitelných předpisů a určité neochoty i přes předběžnou domluvu se deset minut před akcí dovídám, že plošina neřijede. Pro mě rána s čistého nebe, ale budiž jsme hasiči. Povolávám další kluky a to Ladislava Rozehnala ml. a další a rychle vytváříme provizorní řešení. br. Filip Kolář, Zdeněk Kolář a Ladislav Rozehnal ml. jdou na střechu. Br. Zdeněk Kolář vyučený zedník čeká až „hospodský“ Milan Zelený dovezenou svou mícháčkou namíchá beton a udělá základ pro zabetonování tyče do komínu. A zde přicházi nejtěžší moment a to jak 4m tyč dostat do komínu. Vytváříme z žebříku a lan pomyslný stožár na spuštění.Ze zdola to jistí br. Milan Velčovský, předseda ZDV Zdeněk Škola a má maličkost. Obrovská obava ať nikdo nespadne a vlastně ať nic nespadne, byla ve všech. Po hodině a půl se vše daří a my máme hotovo. Všichni živí a zdraví :D . Hnízdo stojí. A teď jen jestli čápi zahnízdí. Sedíme venku v zahradní restauraci a čekáme zda sednou. Bohužel nic. Jdeme domů. Ráno při pohledu na hnízdo z domova mi srdce zaplesalo. Jsou tam !!!! Hurá !!! Hnízdí !!! Pro zajímavost: za dva roky se na hnízdě vyklubalo 10 mladých čápu. Jeden nepřežil. Při statistice proti původnímu hnízdu 100% nárust ! To potěší a dává radost a smysl. A proč páteční výjezd? Zde dochází k celkem závažné věci. Před výstavbou nového hnízda, byla položena nová střecha. Trus ptáků je žravý a my byli postaveni před velký problém. Předseda ZDV Zdeněk volá „hospodskému“ Milanovi, že je problém a že nemůže odepsat novou střechu. Proto jsme i v pátek umyli a příští týden bude pod hnízdem natřena novým nátěrem, tak aby nebyla dál rozežírana. A to je z historie nového čapího hnízda asi vše. Jen bych byl rád, aby se autoři původního hnízda nezlobily na autory druhého, protože cíl jsme měli všichni stejný a to zachovat čápy ve Vyšních Lhotách. A tak je to správné a tak to má být. Teď už jen, aby zahnízdili i na tom druhém ať máme radost všichni a mohli sledovat ze zahradní restaurace náhodné kolemjdoucí jak fotí, točí a mají radost, že zde něco takového máme. Zároveň děkujeme všem, všem kteří příspěli a těm na které jsem snad jmenovitě zapomněl se omlouvám, jsou to už dva roky :D Dalibor Velčovský, starosta SDH Vyšní Lhoty
2017 – 5 čápů
2018 – 4 čápi
2019 – 5 čápů
2020 – 3 čápi
2021 – 5 čápů

Povolaná technika: DA MB Sprinter

Povolané jednotky: JSDH Vyšní Lhoty

Účast 4 členů: Aleš Wczelka, Ladislav Rozehnal ml, Pavel Šostý, Dalibor Velčovský a drobná asistence Tomáš Velčovský

Foto

https://www.rajce.net/a15584991

1 komentář u „Výjezd: Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů Vyšní Lhoty 12.10.2018“

Napsat komentář